Jeg tilbyder

Da alle ikke har de samme behov, så er det ikke et krav, at jeg skal udføre alle bogholderimæssige arbejdsopgaver. Lad os sammen finde ud af, hvad dit behov er.

 
Daglig bogholderi
Debitorbogholderi - herunder fakturering, rykkere mm
Kreditorbogholderi - herunder bogføring af kreditorfakturaer, betalinger af do mm
AFstemninger
månedsregnskaber/Kvartalsregnskaber - rapporteringer
udarbejdelse af budgetter - løbende opfølgninger
Momsregnskab
Lønninger/HR opgaver
Årsregnskab - klargøring af årsregnskaber til revisor
Kontakt til offentlige instanser, banker, revisorer mfl
Rådgivning/opsætning regnskabsprogrammer
Undervisning i regnskabsforståelse, regnskabsprogrammer mm